Kirjat

Kirjauutuudet

Analoginen elektroniikka


Uusi Analoginen elektroniikka pyrkii esittämään asiat siinä järjestyksessä kuin ne tulisi opiskella.
Sisältö kattaa peruskomponentit ja analogiset peruskytkennät sekä tarvittavan teoriaosuuden.
Runsas nelivärikuvitus ja monipuoliset harjoitustehtävät tukevat käden taitojen kehittymistä ja
erilaisten mittalaitteiden käyttöä. Tekstin yhteyteen sijoitettu ammattisanasto (suomi-englanti)
antaa hyvät valmiudet ammatillisen kielitaidon kehittymiseen ja tiedonhakuun. Sisältö kattaa uusimman
opetussuunnitelman keskeiset sisällön osat, kuten kytkentöjen rakentaminen ja mittaus sekä piirisimulointi.Hinta 43 EUR
(sis. alv. 10%)


Sulautetut – Opi rakentamaan robotteja ja muita sulautettuja järjestelmiä


Rakenna robotteja, muuta ideasi prototyypeiksi, ohjaa laitteita tietokoneelta ja tee omia kännykkäohjelmia.

Sulautettuja järjestelmiä on kaikkialla. Niitä ovat esimerkiksi pesukone, auton jarrut, kännykkä,
imurirobotti ja ilmastointi. Omien prototyyppien rakentaminen on helppoa, vaikka olisit aloittelija.

Sulautetut on ensimmäinen suomenkielinen kirja Arduino -mikrokontrollerista. Kuuden projektin
avulla saat nopeasti näyttäviä tuloksia. Kirjassa rakennetaan väijyvahti, robottihyönteinen,
interaktiivinen taulu, langaton älykodin ohjain, nyrkkeilykello ja kännykällä ohjattava jalkapallorobotti.

Opit rakentamaan myös itse keksimiäsi laitteita. Sulautetut selittää ajatukset ohjeiden taustalla. Yli 200 värikuvaa antavat selkeän
kuvan rakentamisesta. Kirjan perusteellisesti selitetyt lähdekoodit saat ladattua myös verkosta. Ohjeet on testattu Windows XP:ssä ja
Ubuntu Linuxissa, ja niitä voi soveltaa Mac OS X:lle. Voit toteuttaa kaikki projektit ilmaisilla, vapailla ohjelmilla.Hinta 48 EUR
(sis. alv. 10%)


C#-ohjelmointi


Kirja tarjoaa C#-ohjelmoinnin perusteet tiiviinä pakettina mutta johdattaa lukijan pian myös olio-ohjelmoinnin syvällisempiin
saloihin ja muihin ammattimaisen ohjelmoinnin näppäriin tekniikoihin. Kirjassa esitellään ohjelmoinnin käsitteet selkeästi ja
ytimekkäästi. Asioiden ymmärtämistä helpotetaan runsaiden ja käytännönläheisten esimerkkien avulla. Yksityiskohtaisesti kommentoidut
esimerkit on laadittu pitkällisen opetustyön tuomien kokemusten pohjalta.Hinta 36 EUR
(sis. alv. 10%)


Designing Tube Amplifiers
Building Valve Amplifiers
Vacuum Tube Audio
Desiging Tube Preamps for Guitar and Bass
Desiging Power Supplies for Tube Amplifiers
Eagle V6 Getting Started Guide
Android Apps - Programming step-by-step
Making Android Accessories with IOIO
PC Voice Control Systems
Controller Area Network Projects
Mastering the I2C Bus
Mastering Surface Mount Technology
Analogue Video Technological evolution plus DIY circuits
Linux PC-based Measurement Electronics
Your own Eco-Electrical Home Power System
Practical Eco-Electrical Home Power System
Complete Practical Measurement Systems Using A PC
PIC Cookbook for Virtual Instrumentation
Power Electronics in Motor Drives
30 Simple IC Terminal Block Projects
Electronic Project Building for Beginners
45 Simple Electronic Terminal Block Projects
Electronic Projects for Experimenters
IC 555 Projects
35 Opto-Display Terminal Block Projects
Brilliant LED Projects - 20 electronics projects
Practical Opto-Electronic Projects
Power Supply Projects
Magic Electronic Projects
Electronic Projects for the Garden
An Introduction to Light in Electronics
The Art of Soldering
How to Design and Make Your Own PCBs
Beginner's Guide to Reading Schematics
Getting The Most From Your Multimeter
Electronic Board Games
Operational Amplifier User's Handbook
A Beginners Guide to TTL Digital ICs
All New Electronics Self-teaching guide
Electricity DeMystified a self-teaching guide
Teach Yourself Electricity and Electronics
Guide to understanding Electricity and Electronics
Electronic Circuits 100
Electronic Circuits 101
Electronic Circuits 102
Electronic Circuits 103
Simple Low-cost Electronics Projects
Audio Amplifier Projects
Practical Audio Amplifier Circuit Projects
High-Power Audio Amplifier Construction Manual
High-End Valve Amplifiers DVD
Build your own Audio Valve Amplifiers
Build your own High-End Audio Equipment
Fundamental Amplifier Techniques with Electron Tubes
How to test almost everything electronic
Short Circuits Volume 1
Short Circuits Volume 2
Short Circuits Volume 3
AVR Mikrocontroller Lehrbuch
C Programming for Microcontrollers Featuring ATMEL's AVR Butterfly and free WinAVR Compiler
AVR An Introductory Cource
Programming and Customizing the AVR Microcontroller
Embedded C Programming and Atmel AVR
Atmel AVR Microcontroller Primer - Programming Interfacing
ARM Microcontroller Interfacing
ARM Microcontrollers - 35 projects for beginners
TinyAVR Microcontroller - Projects for the Evil Genius
Microcontroller Systems Engineering - 45 projects for PIC, AVR and ARM
C Programming for Embedded Microcontrollers
Visual Studio C# 2010 Programming and PC Interfacing
C# 2008 AND.NET Programming for Electronic Engineers
C# 2008 For Dummies
Head First C#
Programming Microsoft Visual C# 2008: The Language
Embedded Systems - World Class Designs
Embedded C
Python Programming and GUIs for Electronic Engineers
PIC Microcontroller Programming in 10 captivating lessons
PIC Microcontrollers 50 Projects for Beginners and Experts
Artificial Intelligence - 23 Projects to Bring your Microcontroller to Life !
The Universal Display Book for PIC Microcontrollers
123 PIC Microcontrollers Experiments For the Evil Genius
PIC Microcontroller Project Book
PIC Beginners Guide to Embedded C Programming
PIC Projects - A Practical Approach
PIC in Practice - A Project-Based Approach
PICBasic Projects - 30 Projects using PICBasic and PICBasic Pro
Programming PIC Microcontrollers with PICBASIC
Programming 8-bit PIC Microcontrollers in C
Electronic Circuits - Volume 1
Electronic Games for the Evil Genius
Electronics Projects for Dummies
Circuitbuilding for Dummies
The Best of Instructables - 120+ projects
Make - Electronics
Projects for the Electronically Inclined
Making Things Talk
Getting Started with Raspberry Pi
Programming the Raspberry Pi - Getting Started with Python
Raspberry Pi User Guide
Learn Raspberry Pi with Linux
Getting Started with Netduino
Getting Started with Arduino
Beginning Arduino
Practical Arduino - Cool Projects for Open Source Hardware
Arduino A Quick-Start Guide
Arduino Cookbook
30 Arduino Projects for the Evil Genius
Arduino + Android Projects for the Evil Genius
Weather Toys
RFID Toys
Tipbook Amplifiers and Effects
Design your own Embedded Linux Control Centre on a PC
Mastering Prezi for Bussiness Presentations
Prezi for Dunnies


Designing Tube AmplifiersHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


Building Valve AmplifiersHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


Vacuum Tube AudioHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Designing Tube Preamps for Guitar and BassHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


Designing Power Supplies for Tube AmplifiersHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Eagle V6 Getting Started GuideHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Android Apps - Programming step-by-stepHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


Making Android Accessories IOIOHinta 23 EUR
(sis. alv. 10%)


PC Voice Control SystemHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Controller Area Network ProjectsHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Mastering the I2C BusHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Mastering Surface Mount TechnologyHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Analogue Video Technological evolution plus DIY circuitsHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Linux PC-based Measurement ElectronicsHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Your own Eco-Electrical Home Power SystemHinta 45 EUR
(sis. alv. 10%)


Practical Eco-Electrical Home Power SystemHinta 54 EUR
(sis. alv. 10%)


Complete Practical Measurement Systems Using A PCHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


PIC Cookbook for Virtual InstrumentationHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Power Electronics in Motor DrivesHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


30 Simple IC Terminal Block ProjectsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Project Building for BeginnersHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


45 Simple Electronic Terminal Block ProjectsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Projects for ExperimentersHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


IC 555 ProjectsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


35 Opto-Display Terminal Block ProjectsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Brilliant LED Projects - 20 electronics projectsHinta 45 EUR
(sis. alv. 10%)


Practical Opto-Electronic ProjectsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Power Supply ProjectsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Magic Electronic ProjectsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Projects for the GardenHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


An Introduction to Light in ElectronicsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


The Art of SolderingHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


How to Design and Make Your Own PCBsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Beginner's Guide to Reading SchematicsHinta 19 EUR
(sis. alv. 10%)


Getting The Most From Your MultimeterHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Board GamesHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


Operational Amplifier User's HandbookHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


A Beginners Guide to TTL Digital ICsHinta 17 EUR
(sis. alv. 10%)


All New Electronics self-teaching guideHinta 44 EUR
(sis. alv. 10%)


Electricity DeMystified a self-teaching guideHinta 34 EUR
(sis. alv. 10%)


Teach Yourself Electricity and ElectronicsHinta 44 EUR
(sis. alv. 10%)


Guide to understanding Electricity and ElectronicsHinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Circuits 100Hinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Circuits 101Hinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Circuits 102Hinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Circuits 103Hinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


Simple Low-cost Electronics ProjectsHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Audio Amplifier ProjectsHinta 29 EUR
(sis. alv. 10%)


Practical Audio Amplifier Circuit ProjectsHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


High-Power Audio Amplifier Construction ManualHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


High-End Valve Amplifiers DVDHinta 49 EUR
(sis. alv. 23%)


Build your own Audio Valve AmplifiersHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Build your own High-End Audio EquipmentHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Fundamental Amplifier Techniques with Electron TubesHinta 99 EUR
(sis. alv. 10%)


How to test almost everything electronicHinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


Short Circuits Volume 1
Over 20 hot electronics projects for all ages
Hinta 24 EUR
(sis. alv. 10%)


Short Circuits Volume 2
Over 20 Hot electronics projects
Hinta 24 EUR
(sis. alv. 10%)


Short Circuits Volume 3
Over 30 Hot electronics projects
Hinta 29 EUR
(sis. alv. 10%)


AVR Mikrocontroller LehrbuchHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


C Programming for Microcontrollers Featuring ATMEL's AVR Butterfly and the free WinAVR CompilerHinta 79 EUR
(sis. alv. 10%)


AVR An Introductory CourceHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Programming and Customizing the AVR MicrocontrollerHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Embedded C Programming and Atmel AVRHinta 119 EUR
(sis. alv. 10%)


Atmel AVR Microcontroller Primer - Programming and InterfacingHinta 54 EUR
(sis. alv. 10%)


ARM Microcontroller InterfacingHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


ARM Microcontrollers - 35 projects for beginnersHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


TinyAVR Microcontroller - Projects for the Evil GeniusHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Microcontroller Systems Engineering - 45 projects for PIC, AVR and ARMHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


C Programming for Embedded MicrocontrollersHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


Visual Studio C# 2010 Programming and PC InterfacingHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


C# 2008 AND.NET Programming for Electronic EngineersHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


C# 2008 For DummiesHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Head First C#Hinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


Programming Microsoft Visual C# 2008: The LanguageHinta 79 EUR
(sis. alv. 10%)


Embedded Systems - World Class DesignsHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


Embedded CHinta 79 EUR
(sis. alv. 10%)


Python Programming and GUIs for Electronic EngineersHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


PIC Microcontroller Programming in 10 captivating lessonsHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


PIC Microcontrollers 50 Projects for Beginners and ExpertsHinta 89 EUR
(sis. alv. 10%)


Artificial Intelligence - 23 Projects to Bring your Microcontroller to Life !Hinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


The Universal Display Book for PIC MicrocontrollersHinta 69 EUR
(sis. alv. 10%)


123 PIC Microcontroller Experiments for the Evil GeniusHinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


PIC Microcontroller Project BookHinta 34 EUR
(sis. alv. 10%)


PIC Beginners Guide to Embedded C ProgrammingHinta 74 EUR
(sis. alv. 10%)


PIC Projects - A Practical ApproachHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


PIC in Practice - A Project-Based ApproachHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


PICBasic Projects - 30 Projects using PICBasic and PICBasic ProHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Programming PIC Microcontrollers with PICBASICHinta 75 EUR
(sis. alv. 10%)


Programming 8-bit PIC Microcontrollers in CHinta 54 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Circuits - Volume 1Hinta 129 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronic Games for the Evil GeniusHinta 46 EUR
(sis. alv. 10%)


Electronics Projects for DummiesHinta 29 EUR
(sis. alv. 10%)


Circuitbuilding for DummiesHinta 29 EUR
(sis. alv. 10%)


The Best of Instructables - 120+ projectsHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Make - ElectronicsHinta 42 EUR
(sis. alv. 10%)


Projects for the Electronically InclinedHinta 29 EUR
(sis. alv. 10%)


Making Things TalkHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Getting Started with Raspberry PiHinta 29 EUR
(sis. alv. 10%)


Programming the Raspberry Pi - Getting Started with PythonHinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)


Raspberry Pi User GuideHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Learn Raspberry Pi with LinuxHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


Getting Started with NetduinoHinta 29 EUR
(sis. alv. 10%)


Getting Started with ArduinoHinta 23 EUR
(sis. alv. 10%)


Beginning ArduinoHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Practical Arduino - Cool Projects for Open Source HardwareHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Arduino A Quick-Start GuideHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Arduino CookbookHinta 59 EUR
(sis. alv. 10%)


30 Arduino Projects for the Evil GeniusHinta 45 EUR
(sis. alv. 10%)


Arduino + Android Projects for the Evil GeniusHinta 45 EUR
(sis. alv. 10%)


Weather ToysHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


RFID ToysHinta 49 EUR
(sis. alv. 10%)


Tipbook Amplifiers and EffectsHinta 34 EUR
(sis. alv. 10%)


Design your own Embedded Linux Control Centre on a PCHinta 74 EUR
(sis. alv. 10%)


Mastering Prezi for Bussiness PresentationsHinta 79 EUR
(sis. alv. 10%)


Prezi for DummiesHinta 39 EUR
(sis. alv. 10%)